Annen utendørskunst

Følgende kunstverk er plassert på kartet på våre nettsider og er kort beskrevet:

(Disse kunstverk samt Ræk- installasjonene er markert med blå markør på kartet på nettstedet vårt).

BADEBÅT
Harald Oredam. Skulptur overfor grusbane,
Melbu skole. Mørk larvikitt.

BÅTSPANTET
Skulptur som står ved Markedsbrygga på Stokmarknes.
I 1974 ble det funnet et båtspant i forbindelse med
utgraving på en tomt. Det er fra 320–440 e. Kr. Det hørte derfor
til en av de eldste kjente klinkbygde båter i Norden.

INTERN DIALOG
Harald Oredam, Skulptur ved avishuset,
Rådhusgata 2, Sortland, Monsonitt.
  
MANN MED EGET TAK
Harald Oredam, 1987. Skulptur i bronse på Breines,
indre Sigerfjord ned mot sjøkanten. Skulpturen er midlertidig
plassert utenfor Kulturfabrikken Sortland pga. en utstilling som har
vært om Harald Oredams kunst.

PORTAL
Gunn Harbitz. Ved Myre kirke. Granitt.

PUSTEROM
Trude Westby Nordmark. En sammensatt skulptur i to deler –
lysboks og treskulptur. Inspirert av Fjellbjørka. Står ved
inngangen til Sortland videregående skole.

Del kunsten: